Yusuf Bahri EFENDİ (UĞURLU)

yusuf_bahri_ugurluMilli Mücadelede Din Adamları
1870 (1286)’te Samsun-Badırlı Köyü’nde doğdu. Ziraatçi Tosunoğlu Mustafa Ağa’nın oğludur. İlk öğrenimini Samsun Sıbyan Mektebi’nde tamamladıktan sonra Said Bey Medresesi’ne (Samsun’da) devam etti. Bir süre bu medresede Arapça okudu. Daha sonra İstanbul’a giderek Çifte Baş Kurşunlu Medresesi’ne kaydoldu. Fatih Dersiâmlarından Alasonyalı Ali Zeynelabidin Efendi’den Ulûm-u âliye ve a’liye (dini yüksek ilimleri ve alet ilimleri) tahsil ederek, 1 Ekim 1900’de icazet aldı. Ayrıca “Feraizi” şöhretiyle meşhur olan yine Fatih Dersiâmlarından Hacı Ahmet Hulusi Efendi’den de feraiz icazetini aldı (9 Ekim 1899).

Öğrenimi sonrasında memleketine dönerek 1902’de müderris tayin edildi. 1 Eylül 1902’den itibaren sabahları Said Bey Medresesi’nde Ulûm-u âliye (dini yüksek ilimleri) ve ikindiden sonra da Samsun-Merkez Pazar Camii’nde öğrenciye ders verdi. 8 Şubat 1909’da Samsun Merkez Müderrisliği’ne tayin edildi (1).

3 Aralık 1909’da Samsun Müftü Müsevvitliğine (Müftü Yardımcılığına), 30 Ocak 1919’da Samsun Müftülüğü’ne vekaleten atandı (2).

Yusuf Bahri Efendi, Vekaleten Samsun Müftülüğü görevini yürütürken Milli Mücadele’ye katılmıştır. Bu ünvanla, Ankara Fetvası’nı tasdik etti (3).

9 Temmuz 1932’de asaleten Samsun Müftülüğü’ne atandı (4). Soyadı Kanunuyla “UĞURLU” soyadını aldı. Görevde iken, 19 Aralık 1938’de vefat etti. Samsun’da Seyyid-i Kutbiddin Camii çevresindeki mezarlıkta medfundur. Evli olup beş çocuk babasıydı (5).

KAYNAKLAR
(1) Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul, 1981, C. 4-5, s. 515.
(2) DİB Arş., D: 23-1390.
(3) Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1336, No: 27. Ayrıca bkz., EK: III.
(4) Bkz., DİB Arş., D: 23-1390.
(5) Samsun İl ve İlçeleri Müftülükleri Albümü, Haz. Samsun İl Müftülüğü, Samsun, 1992, s. 6.